Metoda, která pomáhá i v nemocnicích, je opomíjená

První firmou, kterou u nás EPC zavedla, je MVV Energie CZ.
 
Dvě ropné krize z přelomu 70. a 80. let byly součástí celosvětového hnutí k vyhledávání úspor ve spotřebě energie. Traduje se, že posléze americký prezident Bill Clinton nařídil státním institucím do pěti let snížit energetickou náročnost o pětinu. Poradit si měl sám a poradil si.
 
Většinou za pomoci soukromých podnikatelů. K tomu přispívá i metoda EPC. Něco takového je unás ve veřejném sektoru opomíjené. Postupně začala metoda úsporných projektů zvaná EPC pronikat i do Evropy. V podstatě znamená to, že specializované firmy vypracují projekt úspor (mohou to být jen organizační změny, ale také například přechod na jiné topné médium a rekonstrukce zařízení), financují ho a průběžně v objektu dosažené úspory sledují. Současně se za jejich dosažení smluvně zaručí.
 
Z dosažených finančních úspor za energie majitel objektu firmě investici podle smlouvy dlouhodobě splácí. První firmou, kterou u nás EPC zavedla, je MVV Energie CZ. "Začali jsme v roce 1992 a první kontrakt jsme podepsali s jilemnickou nemocnicí. Projekt úspor jsme připravili a realizovali také například v pražské nemocnici na Bulovce," říká Miroslav Marada z MVV. Ten kromě jiného zahrnoval plynofikaci parní kotelny a napojení areálu na horkovod.
 
Projekt stál 72 milionů korun a získal dotaci České energetické agentury ve výši 5 milionů. " Úspory energie se vyhodnocovaly každý měsíc a za deset let překročily 180 milionů korun," uvedl Marada. V Masarykově městské nemocnici v Jilemnici navrhl projekt MVV kromě jiného instalaci nových zdrojů topné vody snížení ztrát v rozvodu páry a nový systém měření a regulace. Investice dosáhla 21 milionů korun, projekt získal dotaci 2,2 milionů. Celková úspora v nákladech na energie zatím v nemocnici činí 64 milionů korun.
 
"Zejména však v průmyslovém sektoru je šetření energiemi nutnost Výhodou metody EPC je, že majitel objektu do projektu nemusí zpočátku nic investovat a na základě dlouhodobého smluvního vztahu hradí náklady z úspor,"vysvětlil Miroslav Marada. Podobně lze dosáhnout významných úspor při plném pokrytí energetické náročnosti i v bytových domech. Tato oblast je však vysoce náročná po administrativní i majetkové stránce (obvykle nájemce bytu dosáhne úspory a sníží své platby za energie, vlastník objektu z toho ale mnoho nemá).
 
Evropské společenství si vytklo cíl - za pomoci metody EPC snížit energetickou náročnost o 20 procent. Přesto je rozvoj tohoto modelu v Česku obtížný. Stále nebyl vytvořen mechanismus, který by státní a veřejný sektor motivovat k dosahování úspor ve spotřebě energií při současném plném pokrytí jejich energetických potřeb. Přitom dosažení úspory při využití soukromých zdrojů a metody EPC - vlastníka objektů nestojí ani korunu. Naopak z ní získá nemalý profit.

Kontakty

ENETIQA a.s.
Sídlo MVV Energie CZ a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice